शोधा म्हणजे सापडेल.

Sunday, July 10, 2011

सेनापती.

शुर सैनिकांच्या सेनापती घाबरट असेल तर त्याना हरवणे कुणालाही सहज शक्य आहे. 

No comments:

Marathiblogs.net वर काय चाललय !

www.marathikatta.com वर नविन काय ते येथे बघा.